Vakverenigingen

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

          www.fysionet.nl

NVMT (Nederlandse Vereniging Manuele Therapie)

           www.nvmt.nl

VVTN (Vereniging Viscerale Therapie Nederland)

           www.vvtn.eu